Lawyer Call Center 089-226-8899, 02 114 7521

ทนายความจังหวัดพิษณุโลก

คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก "พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา
ชื่อเดิม เมืองสองแคว
พื้นที่ 10816 ตารางกิโลเมตร
ประชาชน 849692 คน
เขตการปกครอง 9 อำเภอ
1.อำเภอเมืองพิษณุโลก
2.อำเภอวังทอง
3.อำเภอบางกระทุ่ม
4.อำเภอชาติตระการ
5.อำเภอพรหมพิราม
6.อำเภอเนินมะปราง
7.อำเภอนครไทย
8.อำเภอวัดโบสถ์
9.อำเภอบางระกำ

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา